innhanhlamhuong@gmail.com

0909 666 312

IN TAG - MÁC - THẺ TREO

IN TAG -
MÁC - THẺ TREO

Tag – Mác – Thẻ treo được sử dụng nhiều cho các shop quần áo, doanh nghiệp. Đây là yếu tố quan trọng để quảng cáo sản phẩm, thương hiệu tới khách hàng.

Quy cách in
Tag - Mác - Thẻ treo

MẪU SẢN PHẨM
TAG - MÁC - THẺ TREO

BẢNG GIÁ IN TAG - MÁC - THẺ TREO

Do giá nguyên vật liệu thị trường biến động
LIÊN HỆ IN ẤN LAM HƯƠNG ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ CHI TIẾT